Historia aptekarstwa sięga starożytności. Pierwsze udokumentowane wzmianki o farmakologicznym leczeniu chorób pochodzą z Egiptu (ok. 3000 r. p.n.e.). Wówczas stosowano środki pochodzenia naturalnego, takie jak zioła, mikstury i inne rośliny. W starożytnym Rzymie zaczęto rozwijać farmację jako dziedzinę medycyny. Z czasem spopularyzowane zostały środki syntetyczne, takie jak leki i związki chemiczne. W XVIII wieku powstała pierwsza apteka, w której można było kupić podstawowe preparaty uśmierzające ból. Kilkaset lat później, za pośrednictwem odkryć wielkich naukowców – Louisa Pasteura oraz Roberta Kocha nastąpił wielki przełom w funkcjonowaniu placówek tego typu .

W dzisiejszym świecie ciężko wyobrazić sobie życie bez koncernu farmaceutycznego. Powszechny dostęp do wszelkiego rodzaju medykamentów okazuje się mieć ogromne znacznie – tak samo, jak i praca farmaceutów. Pracownicy aptek odgrywają kluczową rolę w edukowaniu pacjentów i opiekunów o lekach i ich skutkach ubocznych. Zapobiegają szkodliwym interakcjom substancji chemicznych i ich niepożądanym skutkom. Co upoważnia nas do pracy w zawodzie farmaceuty? Jak wyglądają obowiązki aptekarza i kto nadaje się do pracy tego typu?

Konsekwentna nauka już na poziomie szkoły średniej

Podstawowym warunkiem otrzymania tytuły farmaceuty jest ukończenie ponad pięcioletnich studiów na kierunku farmacja. Okazuje się jednak, że już samo dostanie się na wymarzony wydział dla większości osób stanowi wyzwanie. O jedno miejsce walczy tutaj z reguły kilka osób. Konkurencja jest duża – z roku na rok przybywa chętnych. Osoby, które marzą o karierze farmaceuty powinny skupić się na nauce do egzaminu dojrzałości. Wysokie wyniki maturalne z chemii oraz biologii lub matematyki są w tym przypadku niezbędne.

Studia farmaceutyczne trwają w sumie 11 semestrów (5,5 roku). W toku nauki studenci przyswajają wiedzę o lekach, ich składzie, wchłanianiu, wydalaniu, działaniu, interakcjach, a także szeroko pojętej farmacji klinicznej, czyli dostosowywaniu medykamentów dla potrzeb pacjenta. Klasyczne przedmioty wykładane na tym kierunku to z kolei chemia organiczna czy chociażby toksykologia. Kształcenie jest stosunkowo wymagające. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie umysły ścisłe poradzą sobie z materiałem najlepiej.

W czasie studiów odbywają się też obowiązkowe praktyki. Staż zawodowy trwa 6 miesięcy i dzieli się na pracę w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej. Dopiero po jego ukończeniu i po otrzymaniu dyplomu można stawiać pierwsze kroki w zawodzie.

Pracownik apteki bez wyższego wykształcenia? – to możliwe!

Co ciekawe, nie każdy pracownik apteki ukończył niezbędne studia. Otóż, coraz częściej możemy tam spotkać techników farmaceutycznych. Osoby te odbyły jedynie dwuletnie studium policealne. Pracownicy bez dyplomu pełnią zazwyczaj pomocnicze funkcje. Do ich obowiązków należy podawanie leków, obsługa klientów oraz wypełnianie dokumentacji. Co ciekawe mają też uprawnienia do kontrolowania składów, przyrządzania leków na receptę oraz do ich porcjowania. Nie mogą wydawać z kolei leków narkotycznych oraz psychotropów.  Technik farmaceutyczny nie może też pracować bez nadzoru.

Cechy charakterystyczne urodzonego farmaceuty

  • Wysoce wykwalifikowany – obszerna wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu chemii, toksykologii i farmacji okazuje się niezbędna, aby móc pracować w zawodzie. Jednym z obowiązków pracownika apteki jest bowiem doradzanie klientom i objaśnienie im działania leków.
  • Komunikatywny – umiejętności interpersonalne są na tym stanowisku niezwykle istotne. Przy tworzeniu lekarstw oraz przy wydawaniu gotowych preparatów nie ma miejsca na żadne niedomówienia czy pomyłki.
  • Dokładny – dobry farmaceuta powinien być skrupulatny w swojej pracy i wykonywać ją zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.
  • Zorientowany na klienta – farmaceuta musi być zorientowany na potrzeby ludzi i wychodzić im naprzeciw, oferując im usługi na najwyższym poziomie. Ponadto, musi wykazywać dobrą znajomość produktów farmaceutycznych i sprawnie się wśród nich odnajdywać.

Farmaceuta w pracy

Okazuje się, że apteka nie jest jedynym miejscem pracy farmaceuty. Osoba na tym stanowisku może otrzymać zatrudnienie w szpitalu, laboratorium, ośrodku badań, ośrodku zdrowia, zakładzie produkcji leków lub firmie farmaceutycznej.  Co ciekawe, zawód ten uchodzi za zrównoważony na rynku pracy. Oznacza to, że liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych do jej podjęcia. Na mapie Polski można też wyróżnić powiaty, w których aptekarze mogą pozwolić sobie na negocjacje finansowe. Najlepsze zarobki dla farmaceuty oferuje południowo-wschodnia część kraju.

Tradycyjnie, osoby pracujące na tym stanowisku noszą fartuch farmaceutyczny. Biała odzież medyczna ma na celu chronić farmaceutów przed przypadkowym kontaktem z lekami lub innymi chemicznymi substancjami. Ponadto, minimalizuje ryzyko zabrudzeń oraz posiada praktyczne kieszenie. Fartuch medyczny okazuje się też symbolem higieny i profesjonalizmu. Według niektórych badań wzbudza większe zaufanie u klientów.

Podsumowując…

Aby zostać farmaceutą należy ukończyć studia wyższe i odbyć wymagany, półroczny staż. W pracy tej odnajdą się osoby dokładne, zorganizowane, a przede wszystkim pracowite i nastawione na naukę. Profesja daje wbrew pozorom wiele możliwości rozwoju.

Wczytywanie...