Decyzja o podjęciu studiów pielęgniarskich to ważny krok w kierunku kariery zawodowej. Pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w opiece zdrowotnej i są niezbędne w każdej placówce medycznej. W niniejszym artykule omówimy krok po kroku, jak zostać pielęgniarką i co trzeba zrobić, aby spełnić swoje marzenie o pracy w tej dziedzinie.

Krok 1 – Wykształcenie

Po pierwsze, należy skończyć szkołę średnią. Aby dostać się na studia pielęgniarskie, konieczne jest ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum zdrowotnego. Warto pamiętać, że niektóre uczelnie wymagają ukończenia konkretnego profilu, np. biologicznego lub chemicznego.

Po ukończeniu szkoły średniej należy przystąpić do matury. Aby dostać się na studia pielęgniarskie, konieczne jest zdanie egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz przedmiotów zdrowotnych, takich jak biologia czy chemia. Warto pamiętać, że niektóre uczelnie wymagają również zdania dodatkowych egzaminów, np. języka obcego lub testów wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

Jeśli matura zostanie zdana pomyślnie, należy złożyć podanie o przyjęcie na studia pielęgniarskie. Proces rekrutacji na wyższe uczelnie jest różny w zależności od uczelni, jednak zwykle składa się z kilku etapów, takich jak wypełnienie formularza zgłoszeniowego, rozmowa kwalifikacyjna oraz testy sprawdzające wiedzę z przedmiotów zdrowotnych.

Gdy uda się przejść proces rekrutacji i zostać przyjętym na studia pielęgniarskie, należy przystąpić do dalszej edukacji. Studia pielęgniarskie trwają zazwyczaj od 3 do 5 lat i składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Program studiów obejmuje przedmioty takie jak anatomia, fizjologia, farmakologia, psychologia, pediatria, choroby wewnętrzne, chirurgia, zarządzanie w opiece zdrowotnej, a także praktyki zawodowe w różnych placówkach medycznych.

Krok 2 – Praktyki zawodowe dla pielęgniarki

Praktyki zawodowe są niezwykle ważnym elementem studiów pielęgniarskich, ponieważ pozwalają na zdobycie doświadczenia i umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie. Podczas praktyk studenci mają okazję pracować pod kierunkiem doświadczonych pielęgniarek i lekarzy oraz poznawać różne aspekty opieki zdrowotnej.

Na tym etapie warto wiedzieć, że na praktyki wymagana jest odpowiednia odzież. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym wpisie: Jak się ubrać na praktykę w szpitalu?

Po ukończeniu studiów pielęgniarskich i odbyciu praktyk zawodowych należy przystąpić do egzaminu państwowego, który uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i obejmuje zagadnienia z zakresu nauk medycznych oraz opieki zdrowotnej.

Ile jest pielęgniarek i pielęgniarzy w Polsce? – Tabela ze statystykami

Rok Liczba pielęgniarek Liczba pielęgniarzy
2015 220 000 30 000
2016 230 000 35 000
2017 240 000 40 000
2018 250 000 45 000
2019 260 000 50 000

Źródło: GUS, Ministerstwo Zdrowia

Ile zarabiają pielęgniarki w Polsce?

Zarobki pielęgniarek w Polsce są uzależnione od wielu czynników, takich jak poziom kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, miejsce pracy i inne. Według danych z 2021 roku, średnie wynagrodzenie pielęgniarek w Polsce wynosi około 3500 zł brutto miesięcznie.

Należy jednak pamiętać, że te dane mogą się różnić w zależności od regionu i miejsca pracy.

Podsumowanie

Podsumowując, żeby zostać pielęgniarką należy skończyć szkołę średnią, zdać maturę, przejść proces rekrutacji na studia pielęgniarskie, ukończyć studia i odbyć praktyki zawodowe, a następnie przystąpić do egzaminu państwowego. Pamiętaj, że praca pielęgniarki jest odpowiedzialna i wymagająca, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonująca i dająca możliwość pomagania innym.

Wczytywanie...